Ta kildetesten!

Annonsekampanje på nett og web-TV

Journalistikkampanjen har med hjelp av norske mediehus lansert en egenannonsekampanje; med bannerannonser på nett og en 15 sekunders videosnutt til web-TV-annonsering. Alt leder publikum til å ta kunnskapstesten på nettstedet hvorhardudetfra.no. Eller på nynorsk: korhardudetfrå.no. Bannere og film Kampanjen baserer seg på banner-annonser og en reklamefilm/animasjon med lyd (15 sek), som legges ut på ledig…